ارزیابی

فرم ارزیابی

تاریخ خرید

A بیشترین امتیاز و B کمترین امتیاز را دارد

کیفیت محصول و مطابقت آن با مشخصات فنی ارائه شده
میزان رضایت مندی
کیفیت بسته بندی
نحوه پاسخ گویی کارکنان
کمیت محصول تحویلی
کیفیت ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش
ارائه پشتیبانی فنی
تحویل به موقع
در مقایسه با رقبا ما را چگونه می بینید؟
Hidden
Hidden
Hidden